Yeni Medya Düzeninde PR

Klasik sınırların ortadan kalktığı günümüz dünyasında bir bireyden tutunda bir firma veya markaya kadar herkes bu yeni dünya düzeni içerisinde var olma savaşı veriyor. İnternet ile tanıştığımız yıllardan bu yana çok fazla seneler geçmemiş olmasına rağmen 2000’li yılların başlarında Web 2.0’ın ürünleri olan sosyal medya araçlarının hayatımıza girmesiyle birlikte tüketici davranış ve tutumlarının markaları doğrudan etkilemesine neden olmuştur.

Bu durum firmalar/markaları tüketiciden/kullanıcıdan gelen her biri altın değerinde olan geri bildirimi değerlendirmek için sosyal medyada var olmayı ve bu mecrayı etkin kullanmayı gerekli kılmış iki yönlü simetrik iletişimi benimseyip küresel boyutta ve uzun vadede firma/markanın stratejik hedeflerine ulaşması için dijital mecrada etkin olarak yer almalarını gerektirmiştir.

Sosyal Medya denildiğinde İnternet ve Halkla İlişkileri buluşturan ve çok fazla geçmişi olmayan bir kavram olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.  Her işletme günümüzde iki ayrı dünyada rekabet etmektedir. İlki yöneticinin görebileceği, dokunabileceği kaynakların fiziksel dünyası, ikincisi ise bilginin oluşturduğu sanal dünyadır, işte İnternet de bu sanal dünyanın önemli gerçeğidir.

social-media-and-public-realtions

Sosyal Medya faaliyetlerinin firmalar için kaçınılmaz olduğu günümüzde bu mecranın profesyonel ve etkin bir şekilde yönetilmesi halkla ilişkiler disiplinini gerekli kılar. Bu nedenle firmalar/markalar günümüz dünyasının zorlu rekabet şartları altında ayakta kalabilmek için yeni dünyada yerlerini almak zorundadırlar.

Sosyal Medyanın işletmelere kazandıracağı konuların kapsamı oldukça geniştir. Özellikle birebir etkileşimli bir iletişimle müşteri ilişkileri kurma ve geliştirmede son derece yararlıdır. Bu tür bir iletişim, pazarlamacılara iki önemli fırsatı sunmaktadır. Bunlardan birincisi sürekli etkileşim esnasında bir birey olarak tüketiciyi tanıma fırsatıdır. İkincisi ise kişiselleştirilmiş mesajların dağıtılması, iletişim kurulmasıdır.

İşletmeler sadece kendi ürünlerini pazarlamak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda kendilerini global olarak konumlandırmada ve faaliyet göstermede önemli fırsatlar sunar. Ayrıca yeni ürünler için yeni fırsatlar sunarak işletmenin pazarlarını geliştirir.

social-media-for-public-relations12

Ürün ve hizmetlere dikkat ve ilgi çekmenin yanında marka tanınırlığı yaratmada, marka imajı geliştirmede ve marka değeri oluşturmada da katkılar sağlar. Görüldüğü gibi dijital mecranın firmalar/markalara olan faydalarını buraya sığdırmak mümkün değil. Bunların yanında sağladığı dışsal faydalar markaların gelişmesinde yakalayacağı büyüme trendinde ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Aynı zamanda tüm bunlar gösteriyor ki yeni dünya düzeni içerisinde bilinçli, reaktif ve proaktif faaliyetlerle yer almak isteyen her bir kurum için Halkla İlişkiler fonksiyonu olmazsa olmazdır.

Yararlandığım kaynaklar:

  • G.Roza Kiani, “Marketing Opportunities in the Digital World”. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy. Vol:8, No:2, (1998). s.185
  • G.Roza Kiani, 1998, s.187.
  • Pallab Paul, “Marketing on the Internet”. Journal of Consumer Marketing, Vol:13, No:4, (1996), s.30.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.