Pazarlamanın Dönüşümündeki 9 Kritik Eşik

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler medyanın dönüşümüne neden olmuş bu dönüşüm kendisiyle beraber birçok alanda yenilenmeye ve  kurumsal yapılarda değişikliklere sebebiyet vermiştir. Öyle ki pazarlamanın dönüşümüyle üreticiler kitleselden birey odaklı pazarlamaya geçiş yapmak zorunda kalmışlardır. Söz konusu dönüşümü anlamada aşağıda yer alan dokuz önemli eşiğe bir bakalım.

1-Modern pazarlama öncesi tüketicilerin bilgiye erişimi satıcılara göre çok daha zor ve kısıtlıydı buna karşın satıcıların bilgiye erişimi çok daha kolay ve fazlaydı. Bununla birlikte bilgi pazarlamacıların kontrolündeydi. Tüketici tercihlerini belirleyen etmen ise markanın tanınırlığı ve reklamlarıydı. İletişim teknolojilerinin gelişmesi, alt yapıların dünyanın her yerine ulaşmasıyla birlikte günümüzde tüketiciler istedikleri ürün, hizmet ve şirket ile ilgili bilgiye internet ve diğer teknolojiler sayesinde kolayca ulaşabilir hale geldiler.

2-Sanayi devrimi sonrası kitlesel üretimin artmasıyla pazarlama anlayışı bireysellikten uzaktı ve bu birey odaklı pazarlama oldukça maliyetli bir durumdu üreticiler için. Bireysel üretimin muhatabı daha çok varlıklı insanlardı ve kendilerine özel ürün ve hizmetlere ulaşabiliyorlardı. Günümüzde ise durum artık çok farklı. Öyle ki çok sayıda tüketici için kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere artık daha kolay erişilebiliyor. Zamanın pazarlama anlayışı: ‘Hedef birey odaklı pazarlama’.

3-Pazarlama dersi aldıysanız şu cümleyi duymuş olmalısınız: ‘Ne üretirsem onu satarım yeter ki üretmesini bileyim’. Artık bu durum tamamen değişti üret-sat yaklaşımının yerini algıla-yanıtla yaklaşımı aldı. Bu dönüşüm şirketlerin tüm stratejilerini müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetmeyi anlatıyor.

4-İletişim alt yapılarının dünyada hızla gelişmesi ‘küresel köy’ kavramını hayatımıza soktu. Öyle ki artık günümüz rekabet şartlarında sadece  büyük ölçekli firmalar değil aynı zamanda küçük ve orta ölçekli firmalar da yeni medya araçlarından faydalanarak hedef pazara kanalize olabilir hale geldiler. Bu durum müşterilerin kendi ülkelerindeki pahalı ürünleri almak zorunda bırakmıyor ve internet üzerinden aynı ürünü çok daha uygun fiyatlı olanına erişebiliyor.

5-Endüstri çağında şirketler büyürken bürokrasi artmakta verimlilik de düşmekteydi. Günümüzde ise bilgiye ulaşmanın kolaylığı, yazılımsal ürün ve hizmetler dijital olarak sıfır maliyetle çoğaltılıp dağıtılabiliyor.  Kapasiteyi bu denli kolay arttırabilmenin kolaylaşması kazançları da her anlamda arttırıyor.

6-Dijitalleşme her yanı sardı. Eskiden demirbaşlar şirketler için çok önemliyken bu durum tam tersi istikamette gelişmeye devam ediyor. Fiziksel varlıklara sahip olmak yerine modern işletmeler artık kiralama yöntemlerine başvuruyorlar. Aynı şekilde tüketiciler de ürün sahibi olmak yerine ürün kiralayıcısı olmaya başladılar.

7-Şirketler artık kurumsallıktan uzaklaşıp daha insan odaklı yapılar haline gelmeye başladılar. Onları bu duruma iten şüphesiz başta da vurguladığım gibi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ve bunun yaratmış olduğu dönüşümden kaynaklanıyor. Şirketler insana odaklanmak için kurumsal ağırlıklardan kurtuluyorlar ve bunu yapmak için dışarıdan destek alacakları üçüncü parti şirketlerle anlaşıyorlar.

8-Modern pazarlama anlayışıyla birlikte artık pazarlama ürüne müşteri bulmaktan, müşteriye ürün bulmaya dönüştü. Bu anlayış çerçevesinde küçük ölçekli işletmeler bile bire bir pazarlama kapsamında büyük başarıları yeni medya unsurlarıyla yakalayabilir hale geldi.

9-Artık bilginin artan hızı sayesinde oluşan talebi çevrimiçinde anlık olarak takip edebilecek sistemler mevcut. Bu sistemler sayesinde pazarın ihtiyacına anında cevap verebilmek mümkün hale geldi. Örneğin Bim hangi mağazasında hangi üründen kaç adet satıldığını anlık olarak görebiliyor ve mal dağıtımını buna göre yapabiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.