Pazarlama Analizinin Günümüzdeki Zorlukları ve Fırsatları

Markaların pazarlama departmanlarındaki deneyimli pazarlamacılar her zaman kuruma en olumlu dönüşümü sağlayacak kararlara imza atmak isterler ve bu kararlara ulaşmada en önemli noktanın pazarlama analizinden geçtiğini iyi bilirler. Fakat üst düzey pazarlama yöneticileri bu işi nasıl temellendireceği hususunda hala birtakım güçlükler yaşıyorlar. Kurumlar için eylemin yakıtı olan verilerin işlenerek bilgi haline dönüştürülmesi ve bu bilgilerin kuruma fayda sağlaması için bir düzene konulması ve bir sistem içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Analiz Sürecinin Engelleri

Google Surveys verilerine göre karar verme yetkisi olan pazarlama yöneticilerinin yüzde yetmişi verileri değerlendirme ve analiz çalışmalarındaki en temel amaçlarının yapmış oldukları kampanyaların etkinliğini geliştirmek bununla beraber satışları arttırmak olduğunu belirtti. Kampanya etkinliğini arttırmak, satış hedeflerini gerçekleştirmek pazarlama departmanının en önemli işleri arasında ancak bu hedefleri gerçekleştirmek her zaman kolay olmayabilir. Öyle ki pazarlama kararı verme yetkisi olanların yüzde altmış biri geçen yılın verilerine erişmekte ve bunları bilgiye dönüştürmede oldukça güçlük çektiklerini söylediler. Big data olgusunun giderek arttığı günümüz iletişim ortamlarında bu sorunun daha da büyüyeceği aşikâr.

Sorunu çözmede atılacak en önemli adım doğru yetenek ve desteğin sağlanması olacaktır. Fakat bu durum kurumlarda oldukça farklı seyrediyor. Öyle ki pazarlamacıların yüzde yirmi altısı doğru ya da yeterli analiz yeteneğine sahip olmadıklarını belirttiler. Bununla beraber kendi yöneticilerinden destek ve katkı almakta zorlandıklarını da belirttiler.

Müşteri Deneyimine Sahip Olmak

Analiz süreçlerindeki olumsuz tabloya rağmen iyi yönde gelişmeler de olmuyor değil. 2017’nin analiz girişimlerine yönelik temel pazarlama hedefleri listesinde, gelir artırma hedefinin geçen yıla göre yüzde yirmi sekizlik bir yükseliş yakaladığı görülüyor. Bu durum verilerin analizi noktasında bir takım iyileştirmeler ve pazarlama yöneticilerinin analiz yetilerinin gelişmesi noktasında adımlar atıldığını gösteriyor.

Günümüz yoğun rekabet koşulları altında big datanın yönetimi, değerlendirilmesi ve kurumu harekete geçirme noktasında verilerin birer bilgiye dönüşmesi ve bunların düzenlenmesi proaktif hareket kabiliyeti sağlamada kurumlar için oldukça önemli bir husustur. Analizleri değer yaratmanın bir yolu olarak gören kurumlar daha mutlu müşterilere sahip olmakla birlikte bu mutluluğun kurum içine de yansıması kaçınılmazdır.

Pazarlama Hedefine Yönelik Stratejiler Neler Olabilir?

Envanterinizi ele alın: Ana hatlarıyla bir veri pusulası belirleyip elinizdeki verileri nasıl değerlendirmeyi düşündüğünüzü ve nasıl paylaşılacağı hususunda kurumu bilgilendirip ardından temelde ana büyümeyi gerçekleştirecek pazarlama analizlerine odaklanın.

Verilerinizi düzenleyin: Müşterilerinizin davranışlarını ve geri bildirimlerini ölçümleyebileceğiniz yeni veri kaynaklarını sürece dahil edin ve elde edilen verileri harekete geçirici bilgiye dönüştürün. Bu durum beraberinde yeni fırsatlar ortaya çıkarmaya yarayabilir.

Bir öykü paylaşın: Kurumunuzdaki üst düzey yöneticilere veri kaynaklarından elde ettiğiniz bilgilerden bahsedip bunların işletme hedeflerini gerçekleştirme noktasında ne kadar yardımcı olduklarını gösterin. Somut ve tatmin edici bilgileri alan üst yönetim size destek vermekten çekinmeyecektir. Alınan destekle birlikte bilgileri eyleme dönüştürüp ölçülebilir büyüme sağlayabilirsiniz.

 

Kaynaklar:

Google Surveys, ABD, “2016-2017 Pazarlama Analizinin Zorlukları ve Hedefleri”, Taban: analiz veya veriye dayalı girişimleri olan 203 pazarlama yöneticisi, Aralık 2016.

Casey Carey, Verilerle Baş Etmek, Google Analytics Marketing.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.