Markanın Duygusallığı

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insan, fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ait olma duygusunu gerçekleştirir. Bir aileye bir topluma bir gruba ait olmak insanların temel ihtiyaçlarındandır. Çünkü bu duygu insan motivasyonunu sağlayan temel unsurlar arasındadır.

Aidiyet duygusu insana güven verir. Mesela hiç tanımadığınız birine sorulan ilk sorulardan biri ‘Nerelisiniz?’ dir. Bu insanın karşısındakinin nereye ait olduğunu öğrenmek açısından elde edebileceği oldukça kolay bir bilgidir.

Sosyal bir varlık olan insanın ait olma ihtiyacı ‘sadakat’ ve ‘vefa’ değerleri üzerine temellenmiştir. İnsan ilişkileri yönünden güçlü olmak isteyen toplumlar ‘sadakat’ ve ‘vefa’ değerlerini oldukça önem veren ve yücelten toplumlardır.

Aidiyet duygusu gibi insanın bir diğer temel ihtiyaçlarından birisi de farklı ya da özgün olmaktır. İnsan hem bir grubun ya da toplumun üyesi olmak isterken aynı zamanda da farkını ortaya koymak, hem fiziken hem de düşünce olarak özel olduğunu göstermek ister.

Markalar da insanların bu ihtiyaçlarından yola çıkarak kendilerine bir yol haritası çizerler. Bazı markalar bir ihtiyaca başka bir marka ise diğer ihtiyaçlara karşılık vermektedir. Örneğin BMW marka otomobil ya da Mercedes marka otomobil statü, farklılık, benlik gibi duygulara hitap eder. Bu tür markaların sağladığı en önemli ayrıcalık, yaşattığı “üstünlük” duygusudur.

Bu markaların tam zıt kutbunda ise ‘biz’ markaları vardır. Örneğin bir futbol kulübünün taraftarları hiçbir sosyal statü ayırt etmeksizin tüm taraftarlarını tek çatı altında toplamaktadır. Taraftarlık yapan insanlar arasındaki yaş, eğitim, gelir farklarını siler.

Sonuç itibariyle markalar insanların doğasında bulunan “ait olma” ve “özgün olma” ihtiyaçları arasındaki köprüyü stratejik bir halkla ilişkiler çalışmasıyla kurmalıdır. Ürünler insanların geri bildirimlerine göre üretilmeli ve üretim süreci insan motivasyonları üzerine inşa edilmelidir. Bu nedenle tüketici motivasyonları marka iletişimi sürecinde çok önemli bir görevi üstlenmektedir. Marka yöneticilerine ise düşen insan motivasyonunu sağlayan etkenleri iyi analiz edip üretim sürecine dahil etmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.