Dijital PR

Küreselleşmeyle birlikte klasik sınırların ortadan kalkması, çok uluslu şirketler ve yerel şirketlerin zorlu piyasa şartları altında ayakta kalabilmesi için müşteri odaklı stratejiler geliştirmek durumunda kalmışlardır.

Bunu yaparken kendi bünyesinde bir halkla ilişkiler birimi ya da dışarıdan destek alabilecekleri bir halkla ilişkiler kurumuyla çalışmak zorundadırlar.

Özellikle pazarlama karması elemanlarına yeni fonksiyonlar eklenmesiyle birlikte artık üretim tamamen müşteri odaklı hale gelmiş halkla ilişkilerin önemi artmıştır. Kurumlar hedef kitlelerine şeffaf olmak, onlara önem verdiğini göstermek ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda hareket etmek için halkla ilişkiler faaliyetlerine ciddi yatırımlar yapmaktadırlar.

Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte firmalar sosyal medyada yer alarak müşterileriyle birebir iletişime geçmeye başlamışlardır. Bu durum halkla ilişkilerin ne kadar kritik bir fonksiyon olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Çünkü zorlu rekabet ortamında firmalar uygulayacakları halkla ilişkiler faaliyetleriyle birlikte müşteriden alınan geri bildirimler doğrultusunda üretim faaliyetlerini şekillendirerek müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatini sağlayacaklardır. Bu süreç uzun ve titizlik gerektiren bir süreçtir.

Kentleşme ve nüfus artışı beraberinde tüketimi arttırmış ve bu doğrultuda üretim de artmıştır. İnsanlar artık alacakları ürünü karşılaştırarak satın almanın yanı sıra ürün ya da hizmet ile ilgili edindikleri referanslar sayesinde satın alma kararlarını gerçekleştirmektedirler. İşte tamda bu noktada halkla ilişkiler devreye girmekte ve yapılan etkili bir womm ile markanın satışlarına olumlu yönde etki edilmektedir.

Halkla ilişkilerin gelişmesinin nedenleri arasında gösterilen bir diğer etmen ise siyasal ve sosyal eşitliği savunan hareketlerin yayılmasıdır. Siyasal hareketlerin hedef kitleyi etkilemesi ilgili siyasi oluşumun kendini etkin bir şekilde ifade etmesi gerekir. Bunun içinde etkin bir halkla ilişkiler çalışma gerekir. Artık günümüzde kamu kuruluşlarının toplumla olan ilişkilerinin kalitesini artması ve artık insanların bilgiyi talep etmeleri açısından halkla ilişkilerin nedenli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılacak herhangi bir kamusal etkinlikte uygulanacak bir halkla ilişkiler stratejisi ulaşılmak istenen hedefe daha sağlıklı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır.

Kitle iletişim araçlarının gelişimi ve iletişimde yaşanan gelişmeler firmaların müşterileriyle birebir temasını kaçınılmaz kılmıştır. Eğitim düzeyinin de yükselişi insanların sürekli bilgiye talebini arttırmıştır.

Öyle ki markalar satış sonrası destek için sosyal medyada sayfalar ya da bloglar oluşturarak ürün ya da hizmet ile ilgili bilgiler vermekte ve müşterilerinin sorun ve istekleriyle birebir ‘şeffaf’ olarak ilgilenmektedirler.

Markanın şeffaflaşması müşterinin taleplerini algılamak açısından da oldukça önemlidir. Dijital ortamda alınacak geri bildirimler markanın üretim sürecinin en önemli parçası haline gelmektedir.

Hedef kitlenin kendisini özel hissetmesi ve edindiği ürün ya da hizmetle kendini gerçekleştirmesi yani kısacası markanın duygulara hitap etmesi halkla ilişkiler fonksiyonunun markalar için kaçınılmaz bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.