Çözüm İnovasyonda

Bir markaya tam anlamıyla inovatif diyebilmek için bilimin ve teknolojinin toplumsal ve ekonomik faydalar sağlayacak, olumlu çıktılar üretecek şekilde yenilenmesini sağlaması gerekmektedir.

Günümüz zorlu rekabet koşullarında ekonomik büyüme tek başına yeterli bir kriter değildir. Büyürken topluma ve teknolojiye de olumlu katkı yapacak şekilde büyümek hem kurum geleceğine bir yatırım hem de olumlu toplumsal çıktıların oluşması açısından oldukça önemlidir.

“Erkekler kadar kadınlar da, Müslümanlar kadar Hristiyanlar da artar. Kurum içindeki kimliklerin farklılığı çoğalırsa, yenilikçi çözümler de öne çıkar. Sıradan firmalar bir süre sonra yok olacaktır.” Jonas Ridderstrale

Bir yeniliğin toplum tarafından anlaşılmasında önemli olan nokta kritik kütleye ulaşmaktır. İnovasyon bir nevi pozitif enerjidir aslında. Ortada bir yenilik var diyebilmek için bu değişikliğin kritik kütle dediğimiz sayıya ulaşması gerekir. İşte bu noktada yeniliğin tüm insanlığı etkileyen bir etki yaratması kaçınılmazdır. Bunun adına ‘Kuantum Sıçrama’ der Uğur Batı Marka Yönetimi adlı kitabında.

Daha net anlaşılması açısından bir örnek üzerinden gitmekte fayda var. Yapılan bir testte yaşları 9-36 ay arasında değişen bebeklerden Blackberry telefonu açmaları isteniyor ve bebeklerin %66’sı hayret verici bir şekilde telefonu kaydırarak açmaya çalışıyor. Apple’dan önce kaydırma yapmıyorduk öyle değil mi? Bu test öncesi bebeklere herhangi bir eğitici vb. çalışma yapılmadığını da belirtmekte fayda var.

Apple kullanıcı alışkanlıklarında, tüketici tutum ve davranışlarında farklılıklar yaratmış, bu farklılık kritik kütleye ulaşarak tüm insanlığı etkilemiştir. En başta da belirttiğim gibi inovasyondan bahsedebilmek için bilimin ve teknolojinin etkin şekilde kullanılarak toplumsal ve ekonomik faydalar yaratması ve bu faydanın kritik kütleye ulaşması gerekmektedir.

“İnovasyon, yeni bir fikrin başarılı bir ticari uygulamasıdır.” Prof. Dr. Rajesh Chandy

1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.